Doe mee!

Deze rijksbrede kennisagenda is een startpunt van een proces en geen eindpunt. Met deze agenda willen wij kennisvragen agenderen bij de wetenschap en andere onderzoekers, om met de onderzoeksresultaten vervolgens effectiever beleid te kunnen maken. Daarbij kunnen wij alle hulp gebruiken.

Als beleidsmaker kun je de inzichten uit deze kennisagenda bij collega’s onder de aandacht brengen, als manager onderzoeksvragen in het jaarplan opnemen, als onderzoeker kun je voorstellen doen voor het beantwoorden van vragen. Reeds beschikbare kennis kan op deze site worden vermeld. Kortom, doe mee om de impact van deze kennisagenda zo groot mogelijk te maken. Onze activiteiten hieronder op een rij:

Activiteiten