Opgaven

De trends op het gebied van wonen en leefomgeving hebben een impact op zowel individuele burgers, organisaties als de maatschappij als geheel. Het verzilveren van die kansen en het beperken van die risico’s is daarmee een maatschappelijke opgave waarvoor diverse partijen op elk van deze niveaus aan de lat staan. Deze kennisagenda richt zich specifiek op die kennisvragen die van belang zijn voor het maken van effectief beleid door de Rijksoverheid. Daarom benoemen we hieronder concrete opgaven waarbij de Rijksoverheid een specifieke verantwoordelijkheid heeft.