Stimuleren van duurzaamheid in het woon-werk verkeer en (werk)reizen

Mobiliteit in het kader van werk is onderdeel van het economisch functioneren van de Nederlandse samenleving. Aandacht voor duurzaamheid is daarbij steeds belangrijker. Waar het vroeger bijvoorbeeld vanzelfsprekend was om voor internationaal overleg het vliegtuig te pakken, zijn andere vormen van vervoer en digitale communicatievormen nu steeds vaker een bespreekbaar alternatief.

Een bijkomende uitdaging is het spreiden van het woon-werkverkeer, om optimaal gebruik te maken van bestaande infrastructuur en files te voorkomen. Er zijn verschillende instrumenten denkbaar om dit te realiseren, waarbij de overheid in meerdere of mindere mate betrokken is. De keuze voor een instrument zoals een spitsheffing is een kwestie van politieke voorkeur. Werkgevers, werkenden en andere partijen (bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen) kunnen een rol spelen bij het spreiden van de mobiliteit. De overheid kan gewenste keuzes hierin faciliteren, bijvoorbeeld door het treffen van speciale regelingen. Als werkgever kan de overheid eveneens een bijdrage leveren aan spreiding van het woon-werkverkeer, onder meer door hybride werken en flexibilisering van werktijden te stimuleren.