Stimuleren van een fysieke omgeving die bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid/participatie van alle Nederlanders

De groene publieke ruimte, de inrichting van de fysieke leefomgeving en de voorzieningen daarin spelen een belangrijke rol in het bevorderen van gezondheid en welzijn. Ook dragen zij bij aan sociale interactie en participatie. Dit alles geldt des te meer door hybride werken. Het is daarom van belang dat de publieke ruimte gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar is voor iedereen. Dat is echter niet overal het geval. Met name in veel wijken met een sociaaleconomische achterstand is de publieke ruimte niet aantrekkelijk, nauwelijks groen genoeg en zijn er weinig voorzieningen voor bewegen en recreatie. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden hierdoor versterkt. Het probleem speelt echter ook op andere plekken, met name waar afwegingen gemaakt moeten worden bij de inrichting van de (schaarse) ruimte in Nederland.

Bij het realiseren van voldoende toegankelijke groene ruimte spelen vooral provincies een rol en gemeente en hun lokale partners. Aangezien het ‘Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving’ een van de opgaven is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is er sprake van een nationaal belang, dat (ook) tot vraagt om actief beleid vanuit de Rijksoverheid.