Lessen voor de toekomst

De initiatiefnemers van deze kennisagenda gaan het proces en de inhoud van deze interdepartementale pilot evalueren, met als doel om de ingezette samenwerking te bestendigen en om wetenschap en beleid nog beter met elkaar te verbinden. Er zal ook een essay over deze pilot verschijnen in een bundel van de Raad voor het Openbaar Bestuur die geheel is gewijd aan de samenwerking tussen beleid en wetenschap.