Interdepartementale wetenschapsdag

Op woensdag 13 oktober heeft de interdepartementale wetenschapsdag 2021 plaatsgevonden in samenwerking met ZonMw, NWO en tien andere ministeries. Beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers van planbureaus hebben samen gereflecteerd op de kennisagenda Online Samenleving en nagedacht over de implementatie hiervan. Na een inleiding op de kennisagenda en twee key note sprekers, zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over vier overstijgende thema's uit de kennisagenda. Deze Rijkswetenschapsdag werd afgesloten met een panel bestaande uit o.a. drs. Mark Roscam Abbing (DGSC-19), drs. Heidi Boussen (SZW) en prof.dr. Jeroen Geurts (ZonMw).

Klik hier voor het volledige programma